مراحل اخذ ویزای تحصیلی کانادا افرادی که مایل به گرفتن ویزای تحصیلی کانادا می باشند باید مراحل اخذ ویزای تحصیلی کانادا را به طور کامل طی کنند تا بتوانند این ویزا را که از ارزش بسیار زیادی

در شرایط ویزا اسکیل ورکر کانادا متقاضیان باید دو مرحله را بگذرانند تا از نظر مهارت و تخصص به خوبی ارزیابی شوند. برای عبور از مرحله اول فرد مورد نظر حداقل باید امتیاز ۶۷ را کسب کند