دلایل ریجکت ویزای کانادا : اگر قصد مهاجرت و سفر به کانادا را دارید، چه برای کوتاه مدت و چه برای بلند مدت و دائم شما به ویزا آن کشور احتیاج دارید. ویزای کانادا در اصل مجوز

اخذ ویزای گاردین کانادا : کشور کانادا توانسته به عنوان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مورد زبانزد قرار بگیرد و در زمینه های کاری و تحصیلی و حتی ورزشی در موقعیت خوبی در بین شهروندان می باشد