مشاوره لحظه ای

ویزای شینگن چیست؟

ویزای شینگن یا ویزای شنگن مجوزی است که با داشتن آن شما اجازه ورود به کشورهای حوزه شینگن را به‌دست می‌آورید. اما شنگن یا شینگن چیست؟ و کشورهای عضو شینگن کدامند؟

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۱ دي
15 بازدید
ویزای شینگن چیست؟

ویزای شینگن یا ویزای شنگن مجوزی است که با داشتن آن شما اجازه ورود به کشورهای حوزه شینگن را به‌دست می‌آورید. اما شنگن یا شینگن چیست؟ و کشورهای عضو شینگن کدامند؟

حوزه شینگن چیست؟
شنگن یک منطقه در اروپا و شامل اغلب کشورهای این قاره (27 کشور) است. مثل خاورمیانه که شامل چندین کشور از جمله ایران است. با این تفاوت که کشورهای عضور شینگن معاهده ای را امضا کرده اند که طبق یکی از مفاد آن، دارندگان ویزا یا مجوز ورود یکی از کشورهای عضو، میتوانند آزادانه وارد خاک دیگر کشورهای منطقه شینگن شوند.