شرایط ویزای توریستی کانادا ، ما در این مقاله تلاش می کنیم برای شما توضیحاتی در رابطه با شرایط ویزای توریستی ، اخذ ویزای توریستی ، مراحل ویزای توریستی ، مدارک اخذ ویزای توریستی ، انواع ویزای

ویزای شینگن چیست؟ اخذ ویزای شینگن: قراردادی است که بین 27 کشور اروپایی بسته شده است. در صورتی که فرد متقاضی موفق به دریافت این ویزا شود مجوز ورود به تمامی  کشورهای  عضو حوزه شینگن را خواهد

مدارک اخذ ویزا شینگن را باید متقاضیان در روز تعیین وقت سفارت با خود به همراه داشته باشند تا در کنار توضیحاتی که به افسر ویزا میدهند آن را نیز ارائه دهند. مدارک ویزای شینگن شامل دو