مشاوره لحظه ای

شانس دریافت ویزا

توضیحات مربوط به شانس دریافت ویزا در اینجا قرار میکیرد

چه نوع دعوتنامه ای دارید؟

سابقه سفر به کشور های حوزه شنگن.آمریکا.کانادا.استرالیا را دارم؟

وضعیت شغلی شما چگونه است؟

وضعیت دارایی ملکی شما چگونه است ؟

وضعیت تملک وسیله نقلی شما چگونه است ؟

وضعیت دارایی سهام شما در بورس ایران چگونه است؟

وضعیت تاهل چگونه است؟

سابقه سفر همسر شما چگونه است؟

شما چند فرزند دارید؟

آیا اقدامات پیشین برای اخذ ویزای کانادا داشته اید؟

چگونه برای ویزای توریستی اقدام می کنید؟

هدف از سفر برای شما چیست؟

تمکن مالی شما به چه میزان است؟

سابقه بیمه شما چند سال است؟

میزان شانس شما:

0%

میزان شانس شما:

0%

میزان شانس شما:

0%