مشاوره لحظه ای

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

1

مدارک شغلی

اصل فیش‌های حقوقی 4 ماه اخیر
نامه اشتغال به کار (مطابق با شرایط زیر)
اصل آخرین حکم استخدامی (برای کارکنان شرکت های دولتی)

2

مدارک مالی

مدارک مالی می‌بایست به روز تهیه شوند، لذا تا زمانی که کارشناسان ما به شما اطلاع نداده اند، نسبت به تهیه آنها اقدام ننمایید.
اصل پرینت گردش چهار ماه اخیر به زبان انگلیسی و ممهور به مهر بانک صادر کننده
اصل گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی و به دلار کانادا ممهور به مهر بانک صادر کننده

3

مدارک هویتی

اصل گذرنامه: اصل گذرنامه امضاء شده
اصل تمامی گذرنامه های قدیمی و یا روادیدهای معتبر یا قبلی: روادیدهای معتبر یا قبلی شنگن، انگلستان، ایالت متحده آمریکا و کانادا
یک قطعه عکس رنگی جدید 6*4 بدون روتوش با زمینه سفید، کاملاً از روبرو با کیفیت عالی (گردی صورت کاملاً مشخص باشد)
اصل شناسنامه متقاضی
اصل کارت ملی متقاضی
اصل سند ازدواج
اصل مدارک اقامتی قدیمی و یا معتبر سایر کشورها
مدارک تحصیلی: اصل آخرین مدرک تحصیلی
سوابق بیمه: اصل و کپی از سوابق بیمه تأمین اجتماعی حداقل شش ماه اخیر ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی
اسناد مالکیت: اصل و کپی اسناد مالکیت ملک، آپارتمان، باغ، ویلا، شرکت و ...