مشاوره لحظه ای

مدارک هویتی

۱۴۰۲ سه شنبه ۲۶ دي
31 بازدید
مدارک هویتی

اصل گذرنامه: اصل گذرنامه امضاء شده
اصل تمامی گذرنامه های قدیمی و یا روادیدهای معتبر یا قبلی: روادیدهای معتبر یا قبلی شنگن، انگلستان، ایالت متحده آمریکا و کانادا
یک قطعه عکس رنگی جدید 6*4 بدون روتوش با زمینه سفید، کاملاً از روبرو با کیفیت عالی (گردی صورت کاملاً مشخص باشد)
اصل شناسنامه متقاضی
اصل کارت ملی متقاضی
اصل سند ازدواج
اصل مدارک اقامتی قدیمی و یا معتبر سایر کشورها
مدارک تحصیلی: اصل آخرین مدرک تحصیلی
سوابق بیمه: اصل و کپی از سوابق بیمه تأمین اجتماعی حداقل شش ماه اخیر ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی
اسناد مالکیت: اصل و کپی اسناد مالکیت ملک، آپارتمان، باغ، ویلا، شرکت و ...