مشاوره لحظه ای

مدارک مالی

۱۴۰۲ سه شنبه ۲۶ دي
28 بازدید
مدارک مالی

مدارک مالی می‌بایست به روز تهیه شوند، لذا تا زمانی که کارشناسان ما به شما اطلاع نداده اند، نسبت به تهیه آنها اقدام ننمایید.
اصل پرینت گردش چهار ماه اخیر به زبان انگلیسی و ممهور به مهر بانک صادر کننده
اصل گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی و به دلار کانادا ممهور به مهر بانک صادر کننده