مشاوره لحظه ای

مدارک شغلی

۱۴۰۲ سه شنبه ۲۶ دي
34 بازدید
مدارک شغلی

اصل فیش‌های حقوقی 4 ماه اخیر
نامه اشتغال به کار (مطابق با شرایط زیر)
اصل آخرین حکم استخدامی (برای کارکنان شرکت های دولتی)